AMADEUS Real Estate 1

Minimální výše participace: 10 000 Kč

Maximální výše participace: 4 999 999 Kč
 

AMADEUS Real Estate, a.s. (IČO: 272 41 131) je česká firma založená v roce 2005, která se zaměřuje na výstavbu a pronájem obchodních center, kanceláří a bytů. Působí po celé České republice. Je to společnost vlastněná českým kapitálem, kdy členy správní rady jsou Martin Klán a Václav Klán ml.

Úvěrovaný se zavázal použít úvěr poskytnutý na základě úvěrové smlouvy výhradně k následujícímu účelu: „financování developerských projektů (především formou zápůjček poskytnutých Projektovým společnostem), provoz Úvěrovaného včetně splátek jistin a úroků zápůjček/úvěrů od třetích osob vzniklých před uzavřením této Smlouvy a úhradu částek spojených se Smlouvou a Dílčími úvěrovými smlouvami“.

Společnost ZFP Finance I., s.r.o. poskytla na základě úvěrové smlouvy úvěrovanému úvěr ve výši 10.000.000 Kč, a to po splnění podmínek stanovených úvěrovou smlouvou.

Splátky úroků z poskytnutého úvěru jsou stanoveny k 2. 4. 2025, 2. 4. 2026, 2. 4. 2027 a 2. 4. 2028.

Splatnost úvěrové částky je 2. 4. 2028.

Informační e-mail:
info@zfp-finance.cz

Minimální cíl je 0 Kč
Aktuální stav
10 000 000 Kč
Max. výše participací
10 000 000 Kč
Očekávaný výnos v % p.a. 6,3 %
Předpokládaná splatnost 02.04.2028
Počet participací 61
Stav projektu Zafinancováno