AMADEUS Real Estate 2

Minimální výše participace: 10 000 Kč

Maximální výše participace: 4 999 999 Kč
 

AMADEUS Real Estate, a.s. (IČO: 272 41 131) je česká firma založená v roce 2005, která se zaměřuje na výstavbu a pronájem obchodních center, kanceláří a bytů. Působí po celé České republice. Členy správní rady společnosti jsou Martin Klán a Václav Klán ml.

Úvěrovaný se zavázal použít úvěr poskytnutý na základě úvěrové smlouvy výhradně k následujícímu účelu: „financování developerských projektů (především formou zápůjček poskytnutých Projektovým společnostem), provoz Úvěrovaného včetně splátek jistin a úroků zápůjček/úvěrů od třetích osob vzniklých před uzavřením této Smlouvy a úhradu částek spojených se Smlouvou a Dílčími úvěrovými smlouvami“.

Společnost ZFP Finance I., s.r.o. poskytla na základě úvěrové smlouvy úvěrovanému úvěr ve výši 10.000.000 Kč, a to po splnění podmínek stanovených úvěrovou smlouvou.

Splátky úroků z poskytnutého úvěru jsou stanoveny k 5. 4. 2025, 5. 4. 2026, 5. 4. 2027 a 5. 4. 2028.

Splatnost úvěrové částky je 5. 4. 2028.

Informační e-mail: 
info@zfp-finance.cz

Minimální cíl je 0 Kč
Aktuální stav
10 000 000 Kč
Max. výše participací
10 000 000 Kč
Datum spuštění 08.04.2024
Očekávaný výnos v % p.a. 6,3 %
Předpokládaná splatnost 05.04.2028
Počet participací 44
Stav projektu Zafinancováno