Resort Benecko 4

Minimální výše participace: 10 000 Kč
Maximální výše participace: 4 999 999 Kč

 
PROJEKT STARTUJE V ÚTERÝ 16. 7. 2024 OD 13 HODIN!


Úvěr je poskytnut společností ZFP Finance I., s.r.o., IČO: 051 39 546 (dále také jen „ZFP Finance I., s.r.o.“) na základě dílčí úvěrové smlouvy č. 4 ze dne 16. 7. 2024 (dále také jen „úvěrová smlouva“), která byla uzavřena mezi Resort Benecko s.r.o., IČO: 216 22 001 (dále také jen „Úvěrovaný“) a ZFP Finance I., s.r.o.

Úvěrovaný se zavázal použít úvěr poskytnutý na základě úvěrové smlouvy výhradně k následujícímu účelu„financování developerských projektů, a to především společnosti SNOWFALL Finance s.r.o., se sídlem Urxova 430/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 087 50 572, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 324564 a jejích dceřiných společností, provoz Úvěrovaného a úhradu částek spojených s Rámcovou smlouvou a Dílčími úvěrovými smlouvami“ (dále také jen „Účel úvěru“).

Společnost ZFP Finance I., s.r.o. poskytla na základě úvěrové smlouvy Úvěrovanému úvěr ve výši 10.000.000,- Kč (dále také jen „Úvěrová částka“), a to po splnění podmínek stanovených úvěrovou smlouvou.

Splátky úroků z poskytnutého úvěru jsou stanoveny k 30. 6. 2025, 30. 6. 2026, 30. 6. 2027 a 30. 6. 2028.

Splatnost Úvěrové částky je 30. 6. 2028.

Informační e-mail: 
info@zfp-finance.cz
Minimální cíl je 0 Kč
Aktuální stav
2 780 000 Kč
Max. výše participací
10 000 000 Kč
Datum spuštění 16.07.2024
Očekávaný výnos v % p.a. 6,0 %
Předpokládaná splatnost 30.06.2028
Počet participací 20
Stav projektu Spuštěn